Konveyör, Konveyor Sistemleri

Zincirli konveyörlerde karşılaşılan temel problemler şunlardır;

1.Konveyör Boyutları: Konveyörler kısa ölçülerde dizayn edilmelidir. Böylece, imalat yada montaj sırasında konveyörler boyunca oluşabilecek tasarım dışı ölçüsel değişimlerin, dişli eksenel kaçıklıkları yada dönüklüklerinin tespiti ve çözümü daha kolay olacaktır.

2.Uygun Gergi Tertibatı: Zincirlerin sürekli olarak gergin vaziyette tutulabilmeleri için ve her sonsuz zincir için bir tane olmak üzere "zincir gergi grupları" kullanılır. Bu gruplar, manuel yada yaylı olabileceği gibi gazlı pistonlar kullanılarakta oluşturulabilir. Örneğin, standart bir gazlı gergi kullanımı için, kullanılacak pistonun stroku gergi ayarının slot boyu kadar olmalıdır. Böylece zincir, slot başından sonuna kadar belirli bir gergi kuvvetine maruz bırakılabilir. Strok sonuna ulaşıldığında zincirden bakla çıkartılması suretiyle gergi ayarı tekrar yapılır.

3.Zincir Kalitesi: Akümülasyonlu zincirler, özel üretim zincirlerdir. Üretimleri sırasında, kullanılan bakla, pim gibi zincir parçalarının kalitesi büyük önem taşır. Zincir üretiminde düşük kalite ürün kullanımının ciddi kullanım sakıncaları doğuracağı unutulmamalıdır.

4.Motor Mili ve Dişli Kalitesi: Kullanılacak olan tahrik mili ve dişlilerin malzemelerinin yeterli kalitede olması ve uygun yüzey işlemelerinin (taşlama, sertleştirme, kaplama) yapılmış olması zorunludur.

 

 

Standart zincirli konveyörler, çalışma prensibi olarak dur-kalk çalışan sistemler için daha uygundur. Yük ile zincir arasında oluşan sürtünme kuvveti transfer işleminde daha etkindir. Bu nedenle konveyörün çalışması sırasında yükün durdurulması düşünülmez

Standart Zincirli Konveyör


Zincirli KonveyörZincirli konveyörlerde hareket, bir motor tarafından tahrik edilen sonsuz bir zincirle sağlanır. Doğrudan tahrik nedeniyle sürtünme kayıpları azdır. Zincirli konveyörlerde kullanılan zincir, yükü, üzerinde taşıma özelliğine sahiptir. Zincirli konveyörler;

"Akümülasyon zincirli konveyörler" ve "Standart zincirli konveyörler" olmak üzere iki kısımda incelenebilir.

 

Akümülasyon Zincirli KonveyörlerAkümülasyon zincirli konveyörler, zincirin sürekli tahriki halinde bile yükün konveyör üzerinde istenilen noktada durdurulabilmesine olanak tanır. Bu konveyörlerin en büyük avantajı hassas konumlama gerektirmeyen uygulamalarda buffer (tampon) alanları oluşturmaya imkan sağlamasıdır. Bu özelliği sayesinde özellikle otomatik imalat yapılan üretim hatlarında malzemenin bekletildiği süre boyunca bazı işlemlere tabi tutulabilmeleri mümkün hale gelir. Örneğin, bir kaynak hattında, kaynak istasyonları arasında transfer edilen birden fazla sayıda parçanın akümülasyon zincirli konveyörler üzerinde buffer'lanarak soğutulması ve sonrasında takip eden kaynak işleminin yapılması zaman ve alan kayıplarına neden olmadan sağlanabilir.

Diğer bir avantajı, seri üretim yapılan montaj hatlarında, eğer hat boyunca farklı bölgelerde farklı sayılarda ürün yoğunlaşmaları görülüyorsa (ATcy^O), bu durumda hattın bazı noktalarını stok alanları olarak kullanmak üzere akümülasyon zincirli konveyörlerle desteklemek mümkündür.

Akümülasyon zincirli konveyörlerin dezavantajlı yanları ise; özel zincir gereksinimi, zincirler için yataklı şase imalatı gereksinimi ve ekstra stoper ihtiyaçları nedeniyle ortaya çıkan kısmen yüksek imalat ve tasarım maliyetlerdir