Konveyör, Konveyor Sistemleri

Rulolu konveyörlerde karşılaşılan temel problemler şunlardır;

A. Rulo Eksen Kaçıklıkları : Rulo dişlilerinin zincirler yardımıyla birbirine bağlandığı konveyörlerde, eğer rulo dişli eksenleri arasında kaçıklıklar varsa, bu durumda zincirlerin kopmasına kadar gidebilen ciddi tasarım ve imalat problemlerinden bahsetmek mümkün olur. Bu nedenle rulo dişlilerinin aynı eksende olmasına dikkat edilmelidir.

B. Rulo Yüzeyi Özellikleri : Yükün transferler sırasında rulo kaplamalarına zarar vermesi durumu dikkate alınmalıdır. Bu gibi durumlarda yüksek dayanımlı kauçuk rulo kaplamaları kullanılabilir.

C. Dişli Yüzeyi Özellikleri : Özellikle dişli imalatları oldukça önemlidir. Doğru malzeme seçimi, doğru yüzey işlemleri ve gerektiği miktarda sertlik değeri konusunda hassas olunmalıdır.

 

Rulolu konveyörlerRulolu konveyörler; tahrik aktarma sisteminin özelliğine bakılmaksızın, yükün rulolar üzerinde taşınabildiği konveyörlerdir. Çalışma ilkelerine göre; "güç alan" ve "avare rulolu" olmak üzere iki grupta incelenirler. Konveyör ruloları birbirlerine zincir yada kayış gibi aktarma elemanları yardımıyla sürekli olarak bağlı durumdadır. Tahrik grubu tarafından üretilen güç tüm ruloların aynı anda dönmesini sağlayarak, rulo-yük arasında oluşan sürtünme kuvveti yardımıyla yükün transfer edilmesini mümkün hale getirir.

Avare rulolu konveyörlerde kuvvet doğrudan yüke uygulanır. Rulolar arasında bağlı bir hareket sözkonusu değildir. Yüke uygulanan bir ilk kuvvet sayesinde (static sürtünme > dinamik sürtünme) rulolar döner. Böylece, oluşan sürtünme kuvvetinin yükte ve rulolarda oluşturacağı aşındırma etkisi minimize edilmiş olur. %1-1,5 eğimli olarak kurulan avare konveyörlerde hareketin sürekliliği bu açı sayesinde ve yükün ağırlığı tarafından oluşturulan kuvvet tarafından sağlanır